Chính sách Bảo mật thông tin

VIVADI cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc “Chính sách bảo mật thông tin” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin.

–  “Thông tin cá nhân” trong chính sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính thực của khách hàng. Nhưng loại thông tin chúng tôi có quyền hạn thu thập và xử lý gồm: Họ Tên cá nhân, địa chỉ giao dịch, Số điện thoại di động, email, địa chỉ liên lạc.

– VIVADI luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

Phạm vi sử dụng thông tin.

– Thông tin cá nhân thu nhập sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ VIVADI.
– Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…
– VIVADI sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

Thời gian lưu trữ thông tin.

VIVADI sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho khách hàng, hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập, hoặc khi khách hàng yêu cầu hủy thông tin đã cung cấp.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại VIVADI
Địa chỉ: Lô 199 Đông Phát, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0918.424.336

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

– Khách hàng có thể tự thay đổi thông tin cá nhân của mình sau khi đăng nhập vào Website https://vivadiled.com
– Khách hàng có thê thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân bằng cách liên hệ Công ty TNHH VIVADI theo số điện thoại: 0918.424.336 hoặc Email: contact@vivadiled.com

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– VIVADI sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách hàng cho bất kỳ một công ty nào.
– Trong một vài trường hợp VIVADI có thể bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân. Ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chăn các mối đe dọa về tính mạng hay cho mục đích thực thi pháp luật.