Các sản phẩm Đèn búp trụ LED có giá thành rẻ, chất lượng tương đối tốt, rất phù hợp với các nhu cầu thắp sáng cơ bản hoặc cần thắp sáng trong thời gian ngắn, chẳng hạn: dùng để trát tường, để thắp trong đám xá, hội đình, …