Phân phối thiết bị điện nước cần chuẩn bị nguồn hàng như thế nào?

Đối với lĩnh vực kinh doanh Thiết bị điện nước, rất nhiều Nhà phân phối (hoặc Đại lý) đang gặp nhiều khó khăn trong tình hình mới hiện nay. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt do số lượng các Nhà phân phối Thiết bị điện nước mở ra ngày càng nhiều. Khi Nhà phân[……]