Đèn Tuýp (Tube) VIVADI chất lượng cao, độ sáng mạnh, dùng thay thế hoàn hảo cho đèn tuýp huỳnh quang truyền thống. Dòng Tube LED VIVADI là sản phẩm có tỷ lệ chi phí/độ sáng thấp nhất trong tất cả các sản phẩm đèn LED.